Wat eerst aanpakken in de stad ?

Deze gegevens zijn nodig om de resultaten te verwerken.